New Yorki Linnavolikogu hääletas 19. detsembril ühehäälselt stüroplasti ehk polüstüreenist nõude ja pakendite keelustamise kasuks! See...