e-ained

E-aine on Euroopa Liidus ja Šveitsis lubatud ja klassifitseeritud keemiline ühend ning see on kantud Euroopa Liidu lisaainete registrisse. Araabias, Austraalias ja Uus-Meremaal kasutatakse ainult numbrit ilma E-täheta. Mujal maailmas lähtutakse Maailma Tervishoiuorganisatsiooni ja Ühendatud Rahvaste Organisatsiooni soovitustel põhinevast Rahvusvahelisest Toidu Lisaainete Numbrisüsteemist – International Numbering System for Food Additives, Codex Alimenatarius (INS). E-ained ja … Jätka e-ained lugemist