Suurepärased uudised – Läti ja Rumeenia liitusid terve hulga teiste maailma riikidega, kus metsloomade kasutamine avalikel üritustel ja ka tsirkustes pole enam lubatud.

Läti seim keelustas metsloomade kasutamise avalikel üritustel, seal hulgas ka tsirkustes. Loomakaitseseaduse muudatust toetas 54 seimi liiget, neli hääletas vastu ja 17 jättis hääletamata. Keeld hakkab kehtima juba 1. juulist.

Rumeenias oli sellise tulemuseni jõudmiseks vaja suurt tulekahju, kus suri 11 elevanti ja 2 tiigrit. Õnnetus toimus kohalikule tsrikusele kuuluvas hoones. Avalikkus oli sellest väga liigutatud ning peatselt koguti 60 000 allkirja metsloomade kaitseks. Kes uut seadust rikub, saab kriminaalkorras karistada ja võib suisa aasta vangis veeta. Rumeenia tsirkustel on 18 kuud aega muudatustega harjuda.

“Oleme väga rõõmsad oma Läti kolleegide saavutuste üle. Eks meil oli lausa väike võistlus, kumb riik enne keskajast välja tuleb, aga küllap meiegi seadusemuudatus sügisel õnnestub,” ütles MTÜ loomade eestkoste organisatsiooni juhataja Kadri Taperson. Loomuse juhataja sõnul oleme tegelikult juba täna üleriigilisele keelule väga lähedal, sest mitmed linnad ja omavalitsused nagu näiteks Tartu, Tallinn, Pärnu ja Viljandi on teavitanud soovist oma territooriumile metsloomadega tsirkust enam mitte lubada.

Riigikogus tutvustati loomakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu, millega keelustatakse metsloomade kasutamine tsirkustes, käesoleva aasta 31. mail. Uuesti tuleb eelnõu lugemisele sügisel.

Vastavalt Kantar Emori poolt korraldatud uuringule ei poolda 75% Eesti inimestest metsloomade kasutamist tsirkuses. Detsembri lõpus läbi viidud üleriigilises omnibuss uuringus osales 854 inimest vanuses 15-74 eluaastat.

*LSM: http://eng.lsm.lv/article/society/society/saeima-bans-use-of-wild-animals-in-circus.a240103/
<http://eng.lsm.lv/article/society/society/saeima-bans-use-of-wild-animals-in-circus.a240103/>*
*LETA: http://leta.lv/eng/home/important/133C7778-0EAF-7C07-79DF-F11F98DD4D09/
<http://leta.lv/eng/home/important/133C7778-0EAF-7C07-79DF-F11F98DD4D09/>*