Kolumbia astub julgelt Boliivia, Peruu ja Paraguay järel, ollen neljas Ladina-Ameerika riik, kus loomade pidamine tsirkuses on keelatud.

12. juunil võttis Kolombia kongress vastu seaduse, millega keelustatakse kõikide loomade kasutamine tsirkuses.
Tsirkused, kus seni loomi on kasutanud, saavad aega kaks aastat, et loomad tsirkusest välja arvata. Need loomad, keda on tsirkuses eriti julmalt koheldud, päästetakse vägivallast ning sellised tsirkused saavad kohe kriminaalsüüdistuse.

Allikad:
Eesti Loomakaitse Selts
Columbia Reports