Riigikogu liikmed moodustasid aprilli alguses toetusrühma KLL – Kaitseme lemmikloomi, mille eesmärk on keelata lemmikloomade illegaalne e-kaubandus ning muuta lemmikloomade registreerimine ja kiibistamine kohustuslikuks.

“Eestil on Euroopa Liidu peatse eesistujana võimalus võtta endale liidriroll, et takistada koerte ja kasside illegaalset kaubandust, keskendudes online-müügi reguleerimisele. Lemmikloomade kiibistamine ja elektrooniline registreerimine on vaja muuta kohustuslikuks nii Eesti kui Euroopa Liidus laiemalt,” sõnas toetusrühma esimees Marianne Mikko.

“Kohustuslik kiibistamine ja registreerimine aitab leida eksinud loomi ja tõendada omanikustaatust. Lisaks aitaks see jälile jõuda päritolumaale, kust on toodud võimaliku haigusepuhangu tekitanud loom. Samuti oleks võimalik takistada ebaseaduslikku loomade müüki,” lisas Mikko.

Eesti Loomakaitse Seltsi eelmise aasta uuringust selgus, et koerte kiibistamise ja elektroonilisse registrisse kandmise üle ei pidanud arvestust 91 omavalitsust ehk 56% omavalitsustest. Kasside üle ei pidanud arvestust 130 omavalitsust ehk 81%.

Toetusrühma aseesimees on Barbi Pilvre ning liikmed Toomas Jürgenstein, Inara Luigas, Lauri Luik, Ivari Padar, Kalle Palling ja Mihhail Stalnuhhin.

Toetusrühmade ja ühenduste kaudu saavad Riigikogu liikmed ja fraktsioonid tõmmata tähelepanu konkreetsele teemale ning toetada ja kaitsta kitsama eluvaldkonna huve.
XIII Riigikogu on moodustanud kokku 56 parlamendirühma ja 68 ühendust.

Allikas:
Postimees