Hingedekuu november tuleb õhkavalt ning kannab meid kuldsel säraval sillal otse detsembrisse. Kõige varasema najal ja...