Kui uuritakse Skandinaavia- ja Baltimaade elanike tarbimiskäitumisi, siis mis sa arvad, mis eestlased vastasid? Mis rahvastele...