Sellest aastast on keelatud emiste pidamine kitsas puuris, kus nad ei saa ümber pöörata ega eest ära minna, kui imetamisest nibud valusad peaks olema.

2013. aastast jõustusid Euroopa Liidus seapidajatele uued nõuded, mis muuhulgas keelavad rohkem kui 4 nädalat tiinete emiste pidamise üksiksulgudes (spetsiaalselt emistele mõeldud puur). Tänu sellele sammule taluvad nüüdsest vähem piinarikkamat elu rohkem kui 13 miljonit emist.

Kuigi farmeritel on organisatsiooni Compassion in World Farming (CIWF) juhi Philip Lymbery sõnul vajalikeks ümberehitusteks aega olnud juba 2001. aastast, ei ole mitmed Euroopa riigid senini nõudeid täitnud.  Nende hulgas on Belgia, Küpros, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka, Iirimaa, Itaalia, Poola, Portugal, Sloveenia, Hispaania ja Holland – kokku lausa 14 euroala riiki. Eestis emisesulgusid ei kasutata.

Uute nõuete elluviimise toetuseks on CIWF ühendust võtnud paljude Euroopa Liidu poliitikute ja valitsusasutuste ning üle 150 edasimüüja, tootja ja toiduettevõttega, paludes neilt kinnitust, et alates 1. jaanuarist 2013 ei tarnita sealiha eelpoolmainitud riikidest. Seejuures on paljud lõpptarbijad olukorrast teadmatuses. Näiteks enamus prantslasi ja itaallasi usub, et nende riigis on loomapidamise miinimumnõuded täidetud ning heaolutase kõrgem kui mujal.

Lymbery sõnul on olukord ebaõiglane ka nende riikide seapidajate suhtes, kes reeglitele vastavalt tegutsevad. Ühendkuningriigis jõustus eelpoolmainitud keeld juba 1999. aastal, kuid umbes 60% sealihast imporditakse mujalt.

Projekti Pig (Siga), mille eesmärk on seaduse elluviimine igas Euroopa Liidu riigis, saab toetada annetusega veebilehel: http://www.ciwf.org.uk/donate/pages/sow_stall_ban.aspx?appealcode=WA0113-1.

Mis tunne on olla siga suures seavabrikus? Aga proovi järele: http://animalvisuals.org/vgc

Loe lisa:
Eesti Loomakaitse Seltsi ülevaade sigade elamistingimustest
Maalehe artikkel “Eesti emised saavad parema elu peale”

Allikas:
Eesti Loomakaitse Liit