Maailmamuutev kodanikualgatus Avaaz.com võttis sihiks fossiilkütused üldse kaotada ning seni on järgnenud üks võit teise järel. Mastaapne kampaania on jõudnud praegu G7ni, kus suurte riikide juhid ütlesid juunis ühiselt fossiilkütustele head aega.

Juunis toimus Saksamaal maailma liidrite kohtumine, kus otsustati, et aastaks 2050 peab elekter tulema keskkonna mõttes puhtast allikast.

Samuti kinnitati, et selle sajandi lõpuks ei tohi olla üheski majandusharus lubatud fossiilkütuse emissiooni.

Kuigi kohtumise tulemusel pole tegelikult siduvat kohustust, saadab see selge sõnumi investoritele, sest pikas perspektiivis on soodustatud sellised energia tootmise viisid, mis pole keskkonda saastavad.

Industriaalrevolutsioonist alates on fossiilne kütus olnud maailma majanduses väga olulisel kohal, sellel sajandil soovitakse emissioone vähendada 40-70%, võrreldes 2010. aastaga.

Arvestades, et kliimamuutused, kuumalained ja üleujutused mõjuvad kõige hullemini just vaesematele riikidele, kinnitasid G7 juhid ka valmidust neid riike tulevikus toetada ja aidata.

UK kliimasaadiku ergutusel jõuti ka järeldusele, et puhaste energiaallikate leidmine saab olema ühise uurimistöö tulemus ning seda jagatakse üksteisega.

Juunikuine kohtumine Saksamaal leiab oma formaalsema lõpu detsembrikuises Pariisis, kui väljakäidud lubadused ametlikku dokumenti kirja pannakse ja lubadused allkirjaga kinnitatakse.

Võimas rahvusvaheline kogukonnaalgatus Avaaz on kliimasummitisse palju panustanud, sellest saad pildilise ülevaate siit.
Kogutud 2,7 miljonit allkirja ja tugevad mainekampaaniad on poliitikuid palju mõjutanud.

Allikad:
Avaaz
BBC