Teadlased on leidnud uue mudeli, kuidas arvutada ookeanis oleva prügi hulka ja kahjuks on selle arvutuse tulemused hullemad, kui seni arvatud. Nimelt näitasid teadlaste arvutused ja analüüs, et 2010. aastal lõpetas ookeanis oma teekonna ligikaudu 8 miljonit tonni plastijäätmeid.

Mõistmaks, kui suur see hulk on toome võrdluseks, et kõigi Eesti elanike peale kogub jäätmeettevõtte Ragn-Sells kokku ligikaudu 0,4 miljonit tonni jäätmeid aastas.

Plastireostajate TOP 20

Uuring reastab ka riigid, kust satub kõige rohkem plastijäätmeid veekogudesse. Esimesel kohal on Hiina, teisel Indoneesia ja kolmandal Vietnam.
Üllatuslikult leiab tabeli 20. kohalt USA, vaatamata asjaolule, et riigis on väga korralik ja hästi arenenud jäätmeveosüsteem. Sellel on aga kaks peamist põhjust. Esiteks elab suur osa sealsest rahvastikust ookeani äärsetel aladel ja teiseks on USAle omane väga suur tarbimine ja sellest tulenevalt ka suur jäätmeteke. Eestit uuringu 200 kajastatava riigi seas ei olnud.

plastijaatmete kogus ookeanis

Lahendus – plastikut söövad ussikesed

Plastikusaared ehk prügisaared on ohuks kogu ookeani elukeskkonnale. Aastas hukkub miljoneid loomi ja linde, sest nad on sisse söönud plastikut. See ei ole probleemiks ainult veekogudele, reostus mõjutab ka paljusid populaarseid rannaalasid, mis maadlevad sellega, et hoovused toovad iga päev randa tonnide kaupa jäätmeid. Ookeanis olevaid  jäätmeid hetkel eriti suures koguses kokku ei koguta ja põhjus on eelkõige rahas – sellise hulga jäätmete kokkukogumine on meeletult kallis ja seni pole jõutud kokkuleppele, milline riik millises osas selle kinni peaks maksma.

Ühe väljapääsuna plastijäätmete käitlemisel näevad teadlased organisme, kes plastijäätmed ära söövad. Kahjuks on selliste organismide arendamine ja väljatöötamine alles algjärgus.

Ilmselt on kiirem lahendus lõpetada kohe plasti kasutamine või vähendada seda nii palju, kui saab!
Plastikust loe lähemalt “Plastikusõltuvus mürgitab keha ja planeeti”

feeding_on_plastic_science

Allikas:
Ragn-Sells