Head uudised pisikestele taimetoitlastele ja nende vanematele – Tervise Arengu Instituut kiitis heaks Eesti Vegan Seltsi koostatud menüü lasteasutustele! See tähendab, et enam ei pea kodust süüa kaasa panema, vaid taimetoitu saab ka lasteaiast või tulevikus koolist tellida.

Pärast kuid kestnud arutelusid said Tervise Arengu Instituut, Sotsiaalministeerium ja Eesti Vegan Selts lõpuks ühele meelele, mida ja kui palju pisikestele taimetoitlastele võib lasteaias süüa anda.

Segane määrus jättis taimetoitlased söögita

Eestis reguleerib lasteaedade toitlustamist määrus „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis“1, mis näeb üldiselt ette segatoitumise. Määruses on öeldud, et valguvajadusest 1/3 tuleb katta loomsete valkudega, värskest kalast valmistatud toitu või kalatooteid pakutakse vähemalt 1x nädalas ning liha või linnulihaga toitu pakutakse vähemalt 2x nädalas. Määrus sätestab ka rikastatud toiduainete vältimise ja lubab toidulisandeid anda vaid tervishoiutöötaja ettekirjutusel.

Loomsete valkude, kala ja lihaga seotud nõuded on olemuselt veganeid otseselt diskrimineerivad, kuna veganid ei tarbi loomset päritolu toiduaineid.

Samas, kooskõlas usu- ja veendumusvabaduse austamise põhimõttega jätab määrus teisiti toitumise võimaluse usulistel põhjustel või lapsevanema veendumuste tõttu. See punkt omab sisulist mõtet aga üksnes juhul, kui vegantoitumise puhul rakendatakse vaid neid sätteid, mis on kooskõlas tervisliku vegantoitumise printsiipidega ega diskrimineeri juba olemuslikult veganeid. Kahjuks on Terviseamet ja Tervise Arengu Instituut määrust siiani tõlgendanud moel, mis ei võimalda vegantoitumise näol oma veendumusi järgida.

Vaata lasteaedade vegan menüüd!

Vegan menüü täitis toitainete nõudeid paremini kui segatoit!

Menüüd on sisestatud Tervise Arengu Instituudi NutriData toitumisprogrammi, mis võimaldab lihtsalt ja objektiivselt hinnata nende vastavust määruse toitumisnõuetele. Lisaks sai toitumisprogrammi abil võrrelda veganmenüüsid Tervise Arengu Instituudi ja Tallinna Tehnikaülikooli toiduainete instituudi juhendmaterjalis „Menüüd ja retseptid lastele. Juhendmaterjal toitlustajale“2 toodud 45 päeva segatoidumenüüdega sõimedele ja lasteaedadele.

NutriData analüüs näitas, et veganmenüüd vastavad väga hästi määruse toitumisnõuetele, tagades piisava toiduenergia ja kõigi vajalike toitainete küllaldase saamise.

Võrdlus segatoidu-menüüdega näitas, et veganmenüüd olid määruse toitumisnõuetega ja üldiste tervisliku toitumise soovitustega märkimisväärselt paremini kooskõlas.

Segatoidu näidismenüüdes esines ridamisi puudujääke ja üldine vastavus määruse nõuetega oli kehv. Praeguseks ei ole need menüüd mainitud probleemide tõttu enam NutriDatast avalikult kättesaadavad, kuid Terviseameti lehel3 on nad juhendmaterjalina endiselt üleval.

Terviseametile hindamiseks saadetud menüüdega saab lähemalt tutvuda siin.

Pärast ligi neljakuust analüüsimist tunnistas Terviseamet veganmenüüde vastavust määruse toitumisnõuetele, kuid andis sellele vaatamata neile tauniva hinnangu. Peamine etteheide oli rikastatud toiduainete kasutamine. Veganmenüüd sisaldasid keskmiselt päevas umbes 300 ml rikastatud sojapiima, 1–2 g jodeeritud soola ja 1–2 g B12-vitamiiniga rikastatud pärmihelbeid. Nimetatud toiduained aitasid menüüdes tagada B12-vitamiini, joodi ja kaltsiumi küllaldase koguse ning panustasid D-vitamiini saamisse.

Enam ei pea toitu kaasa panema?

Eesti Vegan Selts sai riigiasutustega kohtumisel kinnituse, et veganmenüüsid, mis vastavad määruse toitumisnõuetele, tagades küllaldase toiduenergia ja vajalike toitainete saamise, võib pakkuda koolieelses lasteasutuses.
Vegan toitu pakutakse mitmetes Euroopa lasteaedades, Helsingis näiteks saavad kõik soovijad 2018. aasta algusest lasteaedades vegantoitu.

***

Meie näiteks panime oma lastele Joonasele (8) ja Ellile (6) taimetoitu lasteaeda kaasa. Selleks tegime enne lasteaia juhatusele riigitoidust loobumise avalduse, kinnitades, et võtame laste toitmise enda vastutusele (selline asi tuli avaldusse lisada!?!), tõime perearstilt tervisetõendi, ning täitsime veel mingi paberi, et miks me loobume.
Kui Joonas Gaia Kooli läks, siis seal sai küll taimetoitu tellida, kuid et paljud võtavad toitu kodust kaasa ja Joonasele tellitud toit ei meeldinud, võtab ta toitu endiselt kodust kaasa.
Ellil aga pole muud valikut ja temale paneme lasteaeda toidu kaasa, abiõpetaja serveerib selle lõuna ajal ja õhtuootena.

***

Eesti Vegan Seltsile arvutas ja nuputas menüüd taimetoitlane Florian Biesinger.

Veganlus kuulub veendumusena Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga kaitstavate inimõiguste hulka, nagu on otsustanud Euroopa Inimõiguste Kohus. Lisaks näeb Eesti põhiseadus ette õiguse veendumustele ja keelu nende veendumuste põhjal diskrimineerida.

Vaata lasteaedade vegan menüüd!

Allikas:
Eesti Vegan Selts