230 teadlast üle maailma koondusid, et ühehäälselt kinnitada: GMOd on ohtlikud ja vähese info tõttu ei saa neid ohutuks tunnistada. Huvitaval kombel on teadlaste seas ka maailma esimese GMO toidu looja.

Möödunud aasta oktoobri seisuga oli teadlasi 230, nii teatab ka asjale alguse pannud Euroopa teadlaste kogukond – European Network of Scientist for Social and Environmental Responsibility. Ma kahtlustan, et tänaseks on see arv kasvanud. Teadlased saavad nimekirjaga liituda siin.

Möödunud aastal liitus algatusega ka [highlight]dr Belinda Martineau, naine, kes aitas välja töötada maailma esimese geneetiliselt muundatud toidu – tomati[/highlight].

“Teadlaste, arstide, akadeemikute ja ekspertidena sellistes valdkondades, mis on teaduslikult, õiguslikult, sotsiaalselt ja ohutuse hindamisel geneetiliselt muundatud organismidega (GMO) seotud, oleme tugevalt vastu GM seemnete arendajate, mõnede ajakirjanike ja kommentaatorite väitele, justkui teadusmaailmas valitseks GMO ohutuse koha pealt konsensus ning et debatt sel teemal on läbi,” kirjutatakse pöördumises.

Teadlased ei soovita GMOsid
Avalduses rõhutatakse, et ei eksisteeri ühist heakskiitvat arvamust, pigem ollakse ses suhtes ettevaatlikud ega soovita geneetiliselt muundatud organisme aretada, soodustada ja heakskiita.

Lisaks tuuakse välja terve rida teemasid, mida peaks edasi uurima. Näiteks pole konsensust, et GMO on inimestele ohutud süüa; puuduvad epidemioloogilised uuringud, mis kinnitaksid GMOde söömise ohutust; väited, et valitsused ja teadusasutused toetavad GMOde ohutust on valed; Euroopa Liidu uuringuprogramm ei paku GMOde teemal usaldusväärset infot; nimekiri mitmest tuhandest uuringust ei kinnita GM toitude ohutust; puudub konsensus GM viljade mõjust keskkonnale; rahvusvahelised lepingud näitavad levinud arusaamist GM viljade riskist keskkonnale.

“Otsused, mis puudutavad meie tuleviku toitu ja põllumajandust ei peaks põhinema eksitavatel ja moonutatud väidetel, et GMO ohutuse teemal valitseb teaduslik konsensus!”

Loe kogu dokumenti siin.

Allikas:
Institute of Science in Society