Täna hommikul algatas MTÜ loomade eestkoste organisatsioon Loomus rahvusvahelise petitsiooni, millega kutsub parlamenti üles keelustama karusloomakasvandused Eestis. Esimese paari tunniga kogus algatus juba tuhat allkirja.

Ühine allkirjastajatega ja lisa siia ka oma nimi: https://www.change.org/p/parliament-of-estonia-end-fur-farming-in-estonia.

Rahvusvahelise petitsiooniga soovib MTÜ Loomus tutvustada kohalikku karusloomafarmide temaatikat globaalsel tasandil ja anda seeläbi võimaluse kaasarääkimiseks ka välismaalastele. „Meie eesmärgiks on levitada petitsiooni üle maailma ja aidata Eestil kaasaegseks, eetiliseks riigiks saada,” selgitas Loomuse juhataja Kadri Taperson. “Meil on sarnaste probleemidega tegelevaid sõberorganisatsioone Euroopast Aasiani — loodame koguda vähemalt viiekohalise arvu allkirju.”

Tapersoni sõnul on Eesti täna olukorras, kus Riigikogu maaelukomisjon on võtnud endale ülesandeks olla demokraatia pudelikaelaks ja anda oma hinnang, kas Loomuse poolt paari aasta eest algatatud märgukiri karusloomafarmide keelustamiseks võiks jõuda komisjoni enda esitatuna Riigikogu suurde saali. “Eestil on võimalus defineerida end loomade kohtlemise küsimuses Euroopa ja arenenud Lääne kultuuriruumi liikmena, postsovieti alade, Venemaa ja Hiina klubi asemel,” täpsustas Taperson.

2014. aastal kogus eestisisene petitsioon karusloomafarmide keelustamise poolt üle 10 000 Eesti inimese allkirja. 2014. aasta lõpus viis Loomus allkirjad ja vastava märgukirja Riigikokku, pärast mida toimus Riigikogu maaelukomisjonis märgukirja avalik arutelu.

Käesoleva aasta märtsis valmis Maaeluministeeriumi poolt tellitud sotsiaalmajanduslik analüüs karusloomafarmide võimalikust keelustamisest 10-aastase üleminekuajaga. Analüüsi avalik arutelu toimub sügisel.

Karusloomafarmid on tänaseks keelustatud Inglismaal, Põhja-Iirimaal, Austrias, Horvaatias, Hollandis, Sloveenias ja Bulgaarias. Osaliselt on karusloomafarmid keelustatud Taanis, Šveitsis, Rootsis, Itaalias ja Uus-Meremaal.

TNS Emori  läbiviidud uuringu kohaselt ei poolda 58% eestimaalastest karusloomakasvandusi.

Toeta loomi ja allkirjasta petitsioon

MTÜ loomade eestkoste organisatsioon Loomus tegeleb loomade huvide ja õiguste kaitsega ning loomade huvide esindamisega ühiskondlikes aruteludes. Loomus seisab eelkõige nende loomade eest, keda kasutatakse põllumajanduses, loomkatseteks, meelelahutustööstuses ja karusnahkade tootmiseks.