See oli Austraaliast kahtlemata väga ambitsioonikas käik – viia Jaapan Antarktikas vaalade jahtimise eest Maailma Kohtusse – kuid tulemus on vaimustav.

Jaapan väitis, et ta võib tappa nii palju vaalasid kui vaja, kui see on teaduse nimel. Viimasel kümnel aastal tapeti sel viisil tuhandeid vaale.
Austraalia, Uus-Meremaa ja teised riigid astusid avalikult vaalade kaitseks välja, nõudes Jaapani “uurimisretkede” lõpetamist.

Eelmisel aastal alustas Austraalia Jaapani suhtes ka ametlikku kohtuasja ning üheksa kuud hiljem tuli Maailma Kohus välja otsusega: Jaapan peab lõpetama kõik load ja litsentsid seoses Antarktika vaalajahiga ega tohi neid välja anda ka tulevikus.

Kuigi vaaladel on endiselt mitmeid muid ohtusid nagu ookeani müra saaste, elanike häving ja tihenev mürgisus, siis vähemalt see üks mure on nüüd vähem.

Allikas:
IFAW