Leedu loomakaitseorganisatsioon Tušti Narvai avaldas riigi kahes suurimas munafarmis filmitud videomaterjali. Aktivistide sõnul filmiti lühidokumentaal Ausieniskes ja Kausenaikülades asuvates kanafarmides toimunud salajase uurimise käigus. Kaadrites on näha, et munevatel kanadel esineb rebenenud/kitkutud sulgi, parasiite ja isegi surmajuhtumeid. Paljudel kanadel puuduvad suled või esinevad vigastused.

Organisatsiooni pressiesindaja Gabija Enciute sõnul on materjal teine katse tõmmata tarbijate ja tootjate tähelepanu kohutavatele tingimustele linnufarmides. 2015. aastal tegi organisatsioon algust kampaaniaga tarbijate informeerimiseks munatootmise kohta. Sel ajal muna- ja linnufarmides jäädvustatud ebasanitaarsed tingimused pole Enciute sõnul tänaseni muutunud.

97% Leedus toodetud munadest tulevad farmidest, kus kanu peetakse puurides.

“Meile meeldib mõelda, et kõik kanad Leedus jooksevad rõõmsalt vanaema talumurul ringi, kuid tegelikult oleme me üks vähestest Euroopa riikidest, kus nii suur hulk kanu peetakse ikka veel puurides kõige hullemates legaalselt võimalikes tingimustes,” kommenteeris Enciute ja teatas, et peagi peaks ka Leedu enda ‘2’ ja ‘1’ märgistustega (ehk paremate heaolutingimustega) munade toodang tõusma. Kanade heaolu arvesse võtvate välistootjate populaarsus Leedu turul on kasvanud tõusvas joones.

Uurimine võimalike tingimuste rikkumise kohta munafarmides anti üle riiklikule veterinaar- ja toiduametile. 2015. aastal karistasid inspektorid ühte linnufarmidest, mis oli korduvalt sattunud aktivistide huviorbiiti suutmatuse tõttu kanade korjuseid regulatsioonide kohaselt kõrvaldada.

Eestis tegeleb puurikanade heaoluprobleemide teavitustööga MTÜ Nähtamatud Loomad. Organisatsiooni juhataja Kristina Meringu sõnul on ka Eestis toodetavatest munadest 97% puurikanade munad, kelle heaoluga on suured probleemid.

Selle toote eesmärgiks on tarbijale võimalikult soodsaid mune pakkuda, mis saadakse tihti loomade heaolu hinnaga. Seetõttu on ühes puuris mitukümmend kana koos ning tulemuseks on videomaterjalist nähtud heaoluprobleemid.