Riigikogu 14 saadikut algatasid eelnõu, millega keelustada karusloomafarmid Eestis 10-aastase üleminekuajaga. Eelnõu puudutab ainult kasuka saamise eesmärgil kasvatatavaid loomi: naaritsat, minki, rebast, tšintšiljat ja farmide sulgemise kaalutlused on peamiselt eetilised.

Sotsiaaldemokraat Barbi Pilvre, kes andis 23. veebruaril Riigikogule üle Eestis karusloomakasvatust lõpetava seaduseelnõu, ütles, et 10-aastat seaduse rakendamiseks on piisav aeg karusloomakasvatuses töötava vähem kui 100 inimese ümberõppeks või neil uute töökohtade leidmiseks, samuti ettevõtjatele kohanemiseks uue olukorraga.

4 parlamendiliikme algatatud loomakaitse- ja looduskaitseseaduste muutmise eelnõu lõpetaks 1. jaanuarist 2028 Eestis loomade pidamise karusnaha tootmiseks, samuti selleks nende aretamise ja paljundamise.

Eelnõu algatajateks on parlamendi koalitsiooni- ja opositsioonipoliitikud Barbi Pilvre, Eiki Nestor, Marianne Mikko. Jaanus Karilaid. Oudekki Loone, Liina Kersna, Inara Luigas, Heidi Purga, Heimar Lenk, Rainer Vakra, Hardi Volmer, Hannes Hanso, Eerik-Niiles Kross, Lauri Luik.

Eelnõu autori Barbi Pilvre sõnul ei ole karusloomadele võimalik karusloomakasvandustes tagada ligilähedaseltki liigiomast elu. „Karusnahk on luksuskaup ning karusnaha tootmine ei tohiks olla inimese eluks oluline tööstusharu. Seetõttu on põhjendatud karusloomakasvandused 10-aastase üleminekuajaga sulgeda,“  ütles ta.

Eestis on 2015. aasta andmetel neli mingi- ja rebasefarmi ning 27 tšintšiljafarmi, kus hoitakse kuni 200 000 karuslooma.

Enamikes riikides, kus karusloomakasvandused on keelustatud, on seda tehtud eetilistel kaalutlustel. Karusloomafarmid on keelustanud Inglismaa ja Põhja-Iirimaa (2002), Austria (2004), Horvaatia (2007), Holland (2012), Makedoonia (2014), Brasiilia (2014), Bosnia ja Hertsegoviina (2009), Sloveenia (2013), Saksamaa liidumaad Baier, Hesse, Nordrhein-Westfalen ja Schleswig-Holstein ning Belgia suurim piirkond Valloonia täielikult. Osaliselt on seda teinud Šveits, Taani, Rootsi, Uus-Meremaa, Ameerika Ühendriigid.

Karusloomakasvanduste keelustamist toetab Eestis oluline avalik huvi. KantarEmori poolt 2016. aasta detsembri lõpus läbi viidud üleriigilises omnibuss uuringu kohaselt ei poolda 81% naistest ja 55% meestest loomade kasvatamist ja hukkamist farmides karusnaha saamise eesmärgil.

Allikas:
Riigikogu.ee