Euroopa parlamendis eile esitletud uuringust selgub, et paljudel karusnahka sisaldavatel toodetel puudub sellekohane märgistus. Puuduv märgistus viitab Euroopa Liidu määruse rikkumisele ja tarbijate eksitamisele.

Euroopa Liidu ülese rikkumise seoses 2012. aastal vastu võetud Euroopa Liidu määrusega, mille eesmärgiks on teavitada tarbijaid tekstiilitoodetes kasutatava karusnaha osas, avastas rahvusvaheline karusnahavaba liit Fur Free Alliance, mida Eestis esindab MTÜ loomade eestkoste organisatsioon Loomus. Liit on seetõttu pöördunud Euroopa Komisjoni poole soovitusega võtta kasutusele kohustuslik märgistussüsteem, mis hõlmaks kõiki Euroopa Liidus müüdavaid loomset päritolu tooteid.

Teadlased kümnest Euroopa Liidu riigist (Soome, Rootsi, Leedu, Taani, Saksamaa,  Tšehhi, Poola, Austria, Inglismaa ja Prantsusmaa) viisid läbi uuringu, mille käigus vaadeldi 667 karusnahka sisaldavat riideeset. Avastati, et 68% toodetest puudus teave selle kohta, et toode sisaldab ehtsat karusnahka. Uuringu kohaselt on probleem kõige tõsisem moetööstuse odavamas osas, kus karusnahatooteid müüakse madalama kui 50 eurose hinnaga.

“See raport näitab, et riiete ostmine võib osutuda tarbijatele, kes soovivad karusnahka selle vägivaldse tootmisviisi pärast vältida, tõeliseks miiniväljaks,” selgitas Dr. Joanna Swabe, Karusnahavaba liidu liikmesorganisatsiooni Humane Society International avalike suhete vanemdirektor. “Oleme mures, et Euroopa Liidu seadused ei paku tarbijatele piisavalt kaitset. Nii antud määruserikkumisest kui teistestki probleemidest, mille oleme tuvastanud, nähtub, et poekülastajad on haavatavas olukorras ja võivad osta tooteid, mida nad tavaliselt eetilistel põhjustel väldiksid. Seepärast kutsume Komisjoni üles võtma vastu seadust, mis kohustaks karusnahatooteid karusnahatoodetena selgelt märgistama.”

Hetkel pole kohustuslik riiete siltidel viidata, et toode sisaldab karusnahka. 2012. aastal vastu võetud märgistusregulatsioon kohustab teatud loomseid koostisosi (näiteks karusnahka, nahka, sulgi ja luid) sisaldavaid riideesemeid tähistama sõnastusega “sisaldab loomset päritolu mittetekstiilseid osi”. Kuid nagu uuring näitab, puudub paljudel toodetel isegi nimetatud üldsõnaline kohustuslik märgistus, rääkimata viitest karusnahale. Tarbijat eksitab ka see, et mõned neist toodetest on märgistatud kui “100% akrüül”.

Rahvusvahelise karusnahavaba liidu ja MTÜ Loomuse hinnangul on selge, et 2012. aastal vastu võetud määrus ei taga tarbija õigusi. Euroopa Komisjon peab tarbijate kaitseks kindlustama turu läbipaistvuse ja tekstiilitoodete korrektse märgistuse.

Raportit “Mislabelled and Misleading: Fur Labelling Problems in the EU Market” esitleti 27. septembril Euroopa Parlamendis.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1007/2011