Viimastel päevadel on hakanud lumepallina veerema kodanikualgatus, millega nõutakse uue metsaseaduse tagasilükkamist. Midagi on metsadega toimumas juba ammu. Nüüd on aeg tegutsed – inimesed kogunevad juba sel reedel!

Kuusikute raievanuse alandamine, Pariisi kliimakokkuleppe mittetäitmine ja säästva metsanduse põhimõtetest eemaldumine ei lähe kokku jätkusuutliku metsamajandamise praktikaga, mis peaks olema meie riigi ja rahva püsimajäämise eelduseks.

Tartu Ülikooli ja Eesti Maaülikooli teadlased ja keskkonnaorganisatsioonid on korduvalt selgitanud, et praegust niigi intensiivset raiepoliitikat aetakse elurikkuse ja tulevaste põlvkondade arvelt. Kuid Keskkonnaministeerium ei lase end faktidest segada ja survestab metsaseaduse muudatusega, mis lubab lagedaks raiuda veelgi suuremaid alasid, veelgi nooremate puudega veelgi lihtsamalt, kui praegu.

16. detsembril kell 13:00 toimub Keskkonnaministeeriumi ees rahva kogunemine, kus kuulutatakse välja Aasta Puupea tiitli võitja!

Tule OSALE ja seisame koos Eesti metsade eest!

Kuigi Keskkonnaministeerium lubas uue seaduse väljatöötamisel kõigi huvigruppidega sisulist koostööd teha, ei arvestatud keskkonnaühenduste ettepanekutega. Aasta-aastalt on ministeeriumi metsanduspoliitika kaldunud üha rohkem tööstuslike huvide poole, irdudes oma põhifunktsioonist, nimelt jätkusuutliku kesktee leidmisest metsatöösturite ja looduskaitsjate vahel. Toimub nn näiline kaasamine – huvigrupid kutsutakse küll kokku, ent metsatöösturid on selges ülekaalus ning töösturite tahtmistega vastuollu minevaid ettepanekuid arvesse ei võeta.

“Viimase viieteistkümne aastaga on Eesti metsade kadu olnud üle kahesaja viiekümne tuhade hektari ning puude tagasikasv kolm korda väiksem, ei ole Keskkonnaministeeriumi kantsleri Andres Talijärve sõnul mingi kurb näitaja.”

Allkirjasta siin petitsioon meie metsade kaitseks ja palun tea, et ka Sinu hääl loeb! 

Sellised poliitilised tendentsid pole kahjuks midagi uut. Juba aastal 2011, kui hakati vastu võtma seniajani kehtivat metsanduse arengukava, palus Riigikontroll selle kriitilise pilguga üle vaadata. Kritiseeriti nii raiemahtude suurendamise plaani kui ka raiet lubavate tingimuste lõdvendamist ning leiti, et metsade juurdekasv on ülehinnatud ega põhine riikliku metsainventuuri andmetel. Sellegipoolest võeti arengukava vastu nagu poleks Riigikontrollil kui institutsioonil mitte mingit tähtsust.

Pärast seda on olukord läinud vaid hullemaks. Kuigi avalikkuses on korduvalt juhitud tähelepanu praeguse metsanduspoliitika ohtudele ning selle tööstuslikkusele, jätkatakse hämarate huvide edendamist üha kasvavas mastaabis. On avalikult teada, et Keskkonnaministeeriumi kantsler Andres Talijärv on tihedalt seotud Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liiduga, ent sellegipoolest jätkatakse tööstusliku poliitika elluviimist ning keegi ei uuri võimalikku korruptsioonikahtlust või kuritahtlikkust.

Mõned päevad tagasi anti presidendile, riigikogule ja ministeeriumitele üle avalik kiri, milles sada üks eesti kirjanikku, kunstnikku, muusikut, tippteadlast ning filmi- ja teatriinimest avaldavad sügavat muret praeguse metsanduspoliitika ohtude üle, nõudes uue metsaseaduse tagasilükkamist ja keskkonnaühenduste kaasamist riikliku metsanduspoliitika kujundamisse. Peale seda nõustus Keskkonnaministeerium seadusemuudatuse uuesti üle vaatama ning keskkonnaühendused taas läbirääkimiste laua taha kutsuma. Teades aga Keskkonnaministeeriumi varasemat retoorikat ning hämaraid motiive on praegu eriti oluline, et avalikkus sündmustel silma peal hoiaks, kindlustamaks kodanikuühiskonna heade tavade reaalset täitmist.

Petitsioonist

Alljärgnevalt esitame oma nõudmised, mis on kantud parimast Põhiseaduse vaimust ja kodanike siirast murest meie kõige põhilisema loodusvara, metsa pärast:

1) Keskkonnaühendustele tuleb anda võimalus metsapoliitika kujundamisel kaasa lüüa.
2) Metsade tööstuslik majandamine tuleb ümber organiseerida tasakaalustatud ja tulevikku vaatavaks metsanduspoliitikaks.
3) On põhjust uurida viimaste aastate jooksul Keskkonnaministeeriumis toimunut ning otsustada, millist kahju senine majandamine meie metsadele on põhjustanud ning kas seal leidub ka kuritahtlikkust ja korruptsioonikahtlust. Viimasel juhul tuleb asjaosalised kohtulikule vastutusele võtta.

Eesmärgiks oli kahe nädala jooksul koguda vähemalt 5000 allkirja, kuid see on tänaseks juba ületatud! Petitsioon antakse üle ka Riigikogule.

Sinu hääl siia arvamuse avaldamisele on väga oodatud!
https://petitsioon.ee/eestimetsaeest

 

LISAINFO REVAL DENIM GILDI LOOJALT JOAN HINTILT:

Eesti metsanduse põhiprobleemidest:
http://www.metsakaitseks.voog.com

Artikkel, mis tekitas vähemalt minus järjekordselt küsimusi keskkonnaministeeriumi adekvaatsuses ja ka vajalikkuses – meie ühisvaraga hooletult ümberkäivad inimesed on rahva, me endi palgal. Irooniline, kas pole?
http://www.telegram.ee/…/rohelised-uus-valitsus-ei-peaks-ja…

“Viimase viieteistkümne aastaga on Eesti metsade kadu olnud üle kahesaja viiekümne tuhade hektari ning puude tagasikasv kolm korda väiksem, ei ole Keskkonnaministeeriumi kantsleri Andres Talijärve sõnul mingi kurb näitaja.”
Ehk teinegi artikkel: http://www.telegram.ee/…/keskkonnaministeeriumi-kantsler-ei…

Jaan Kaplinski ning sõprade vägagi terane arutelu antud teemal:
http://www.sirp.ee/…/eesti-metsast-on-varsti-jarel-ainult-…/

Fred Jüssi vaikusest ja Eesti metsadest:
https://www.youtube.com/watch?v=LKWkv9tcM40