Keskkonnaministeerium algatas seadusemuudatuse, mille jõustumisel tõuseb kilekoti hind, poest enam tasuta kilekotte ei saa ning müügikoht peab pakkuma ka muid variante kauba pakendamseks.

2015. aastal läbi viidud uuringu andmetel kasutab Eesti elanik aastas kuni 200 õhukest plastkandekotti (õhemad kui 50 mikronit) ja neist 160 on eriti õhukesed plastkandekotid (õhemad kui 15 mikronit, nn puuviljakotid).

Eelnõu kohaselt ei tohi alates 1. juulist 2017 kassades olla tasuta kättesaadavad eriti õhukesed plastkandekotid ja alates 1. jaanuarist 2018 võib eriti õhukesi plastkandekotte kasutada üksnes toiduhügieeni tagamiseks ning lahtise kauba esmaseks pakendamiseks. Samuti lisatakse seadusesse nõue, et kauplejad peavad tarbijale pakkuma kilekottidele alternatiivseid võimalusi.

Kilekotiseaduse idee pärineb Euroopa Liidu seadusandlusest ja see seab kilekotitarbimise vähendamiseks ka sihtarvud. Näiteks, kui praegu kasutab keskmine eestlane umbes 200 õhukest kilekotti aastas, siis 2019. aastaks soovitakse seda vähendada 90 kilekotini inimese kohta ning 2025. aastaks 40 plastkotini inimese kohta aastas.

Kilekottidele tuleb miinimumhind

„Kilekoti eluiga tarbeesemena on enamasti üsna lühike, küll aga tekitavad nad loodusesse sattudes palju pahandust. Sestap on kilekottide tarbimise vähendamine ette võetud terve Euroopa Liidu tasandil ning oleme kokku pannud meetmete paketi, kuidas ka Eestis poeskäimist keskkonnasõbralikumaks muuta,“ kommenteeris Keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna juhataja Peeter Eek.

Eelnõu kohaselt saab keskkonnaminister määrata õhukestele plastkandekottidele väikseima hinna vahemikus 30 eurosenti kuni 1 euro. Müügikohas ei tohi õhukese plastkandekoti (15 kuni 50 mikronit) hind olla väiksem ministri määrusega kehtestatust. Seaduse jõustudes rakendub miinimumhind alates 1. jaanuarist 2019.

„Kilekottidele väikseima hinna kehtestamine ja eriti õhukeste kilekottide tasuta jagamise piiramine kindlasti pöörab elanikkonna tähelepanu nende keskkonnaohtlikkusele ja loodetavasti mõjutab ka nende kasutamise otsuseid,“ märkis Eek.

Biolagunev kott pole biolagunev

Samuti lisatakse seadusesse soovitus vältida oksüdantide toimel lagunevate plastkandekottide müümist, kuna tarbijad peavad neid sageli biolagunevateks kottideks, mida need aga ei ole. Sellised kilekotid ei lagune kompostimise käigus lõplikult vaid üksnes väikesteks tükkideks, mis võivad sattuda loomade ja lindude toidulauale ning põhjustada nende surma.

Selleks, et plastkandekottide tarbimise ja tarbimise vähendamise eesmärkide täitmise kohta andmeid saada, lisatakse eelnõuga müügikohtadele nende üle arvestuse pidamise kohustus.

Aruandekohustus rakendub müügikohtadele, mille pindala on suurem kui 100 m2. Keskkonnaministeeriumile teadaolevalt oli 2015. aastal alla 100 m2 pindalaga müügikohti ligikaudu 780, mis moodustab üldisest müügikohtade arvust ligikaudu 28%.

 Õhukesed kilekotid jäävad vaid lihatoodete jaoks?

“Alates 2018. aastast ei tohi eriti õhuke plastkandekott olla ostjale kättesaadav välja arvatud juhul, kui see on vajalik hügieeni otstarbel või seda kasutatakse kaupade esmapakendamisel, kui see aitab vältida toidu raiskamist. Hügieeni otstarbel ja esmase pakendina kasutatakse kõnealuseid plastkandekotte näiteks müügikohtade liha, kala ja valmistoidu lettides,” kirjutab Postimees.
See lisab lihasöömise jalajäljele veel omalt poolt juurde.

Kassadest enam tasuta kotte ei saa

Mul on mitu korda juhtunud, et unustan kassas kilekotist loobuda ja kassiir on juba mitu asja kilekotti lükanud. Ja siis võtad need asjad välja, selgitad, et see kott looduses ei lagune ja palud, et ta seda mujal uuesti kasutaks. Siiralt hea meel, et selline seadus Eestis tulemas, ootan väga! :)

Viimasena rakendas sarnase seaduse ka Hawaii, kuna Vaikses ookeanis asuv prügisaar toob nende saarteni tohutus hulgas prügi, ei soovita sellele veel ise juurde panustada. Hawaii puhul on see alles algus, sealne eesmärk on pikemas perspektiivis vähendada igasugust plastiku kasutamist – eeskuju Eestilegi.

Loe lisaks: Hawaii alustas kilekottide keelustamisega


Allikas:

Keskkonnaministeerium