Mitmed riigid on kilekotid maksustanud, Hawaii saartel on need 2015. aastast suisa keelatud ja meie oma kodumaine Rimi tegi kilekoti hinna paberkotist kallimaks! :)

Õhukesi kilekotte saab igalt poolt – turul pannakse iga asi eraldi kotti, poes lisab kassiir küsimatagi kilekotte, neid on igas kodus ja need vedelavad mööda tänavaid.

Lisan ERRi uudise, mis annab lootust, et ma Eestis võib ükspäev vähem kilekotte olla.

(ERR)

04.11.2013 14:30

Euroopa Komisjon kiitis heaks direktiivi eelnõu, mille eesmärk on vähendada õhukeste, kuni 0,05 millimeetri ehk 50 mikroni paksuste kilekottide kasutamist Euroopa Liidus.

Liikmesriigid saavad ise valida meetmed, mida nad peavad eesmärgi saavutamiseks kõige sobivamaks, kehtestades kas kasutustasud või tingimused kilekottide keelustamiseks, teatas Euroopa Komisjoni esindus Eestis.

Õhukesi kilekotte kasutatakse sageli ainult üks kord, kuid need säilivad keskkonnas sadu aastaid, seda tihti kahjulike mikroskoopiliste osakeste näol, mis on teadaolevalt ohtlikud eelkõige mereelustikule.

“Igal aastal saab rohkem kui 8 miljardist kilekotist Euroopas praht, mis tekitab tohutut keskkonnakahju. Mõned liikmesriigid on juba saavutanud suurepäraseid tulemusi kilekottide kasutamise vähendamisel. Kui teised riigid järgivad nende eeskuju, võiksime praegust üldist kilekottide tarbimist Euroopa Liidus vähendada isegi kuni 80% võrra,” sõnas ELi keskkonnavolinik Janez Potočnik.

Sisuliselt muudetakse ettepanekuga pakendite ja pakendijäätmete direktiivi kahe peamise teguri abil. Esiteks on liikmesriigid kohustatud astuma samme, et vähendada selliste kilekottide tarbimist, mis on õhemad kui 50 mikronit, kuna neid korduvkasutatakse harvemini kui paksemaid kilekotte ning visatakse sageli ära.

Teiseks võimaluseks on kasutada majandushoobasid, nagu tasud, riiklikud vähendamiseesmärgid ja turustuspiirangud. Mõnes liikmesriigis tasude ja muude meetmete abil saavutatu näitab, et tõhusate vahenditega on võimalik jõuda heade tulemusteni.

Ettepanek on jätk üksikute liikmesriikide võetud meetmetele ning ELi liikmesriikide keskkonnaministrite palvele, et komisjon hindaks võimalusi tegutsemiseks ELi tasandil. Ettepanek tehti pärast põhjalikku avalikku arutelu, milles väljendati laialdast toetust ELi algatusele selles valdkonnas.

Kilekotid jäävad jäätmekäitlusvoogudest kõrvale ning kuhjuvad keskkonnas, eriti mereprahina. Äravisatud plastkandekott võib vastu pidada sadu aastaid. 2010. aastal lasti ELi turule hinnanguliselt 98,6 miljardit plastkandekotti, mis teeb iga ELi kodaniku kohta 198 plastkandekotti aastas.

Kilekottide tarbimine erineb liikmesriigiti oluliselt: õhukeste kilekottide aastane kasutamine elaniku kohta ulatub hinnanguliselt 4 kotist Taanis ja Soomes 466 kotini Poolas, Portugalis ja Slovakkias.

Allikas:
EL kavatseb piirata õhukeste kilekottide kasutamist